Private: Maatjesproject voor mantelzorgers

Gemeente Nijmegen wil extra aandacht besteden aan mantelzorgers. Dat is belangrijk en nodig, en wij zijn daar natuurlijk erg blij mee.  Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van mantelzorgondersteuning weten wij vanuit de Hulpdienst als geen andere organisatie hoe belangrijk een paar uur hulp in de week voor mantelzorgers kan zijn. Dat de mantelzorger het zorgen even los kan laten, even iets voor zichzelf kan doen. Dat kan omdat er via ons een ervaren en deskundige vrijwilliger in huis komt om zijn zieke naaste van de mantelzorger gezelschap te houden en een oogje in het zeil te houden. Bij sommige mensen komen de vrijwilligers van de Hulpdienst wekelijks, bij andere is dat tweewekelijks en soms is de vraag zelfs incidenteel. Er ontstaat een vertrouwensband die vaak jarenlang duurt.

De extra aandacht die de gemeente wil besteden aan mantelzorgers betekent dat wij, naast de hulp die we al bieden, nu ook aan de slag kunnen met het project “Luisterend oor voor mantelzorgers”. Zo kunnen we ook de mantelzorger zelf de mogelijkheid bieden om in contact te komen met een “maatje”.

Via het project gaan vrijwilligers van de Hulpdienst, die hier speciaal voor geschoold zijn, bij mantelzorgers van een naaste met dementie of Parkinson op bezoek. Het gaat er om dat de mantelzorger het gevoel krijgt dat er iemand naast hem staat en met hem meedenkt. Iemand die hem een luisterend oor biedt en de helpende hand bij het zoeken naar informatie en praktische adviezen. De vrijwilliger is een reguliere vrijwilliger, maar kan ook een oud-mantelzorger zijn. Beide kunnen vanuit hun expertise en vanuit (h)erkenning iets betekenen voor de mantelzorger.

Bij behoefte aan een maatje of meer informatie kunnen mantelzorgers van een naaste met dementie of Parkinson, die woonachtig zijn in Nijmegen, contact opnemen met Hulpdienst Nijmegen. Dit kan zowel gaan om hulp in de vorm van respijtzorg (vervanging van de mantelzorg) als om een luisterend oor voor de mantelzorger. Ook mensen die hulp aan mantelzorgers willen bieden zijn van harte welkom.

Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.
Telefoonnummer 024-3228280 (op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur)

you can't stop the waves

Hulpdienst Nijmegen | Groesbeekseweg 38 | 6524 DD Nijmegen | (024) 322 82 80 |