Vrijwilliger in beeld

Donateur worden?

Sinds 1959 helpen vrijwilligers van de Hulpdienst ouderen, mantelzorgers, gehandicapten en langdurig zieken. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, te wandelen, kleine klusjes op te knappen of door iemand te begeleiden naar het ziekenhuis. Jaarlijks wordt door 200 vrijwilligers in totaal zo’n 21.000 uur hulp geboden aan ongeveer 450 mensen/families, verspreid over alle Nijmeegse wijken. Deze aantallen blijven gestaag groeien.

Het werk dat de vrijwilligers doen is hard nodig. Met een beetje hulp kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen, wordt voorkomen dat zij vereenzamen en blijft de situatie voor mensen die de zorg voor een langdurig zieke partner of familielid op zich nemen draaglijker.

Stichting tot Steun aan de Hulpdienst

Stichting Hulpdienst is, naast de subsidie van de gemeente Nijmegen, afhankelijk van giften van donateurs. Als u geen vrijwilligerswerk wilt of kunt doen maar ons wel wilt steunen, dan kan dit door een financiële bijdrage te leveren op NL26 INGB 0004 4966 66 ten name van ‘Stichting tot Steun aan de Hulpdienst’ (een goedgekeurde ANBI instelling).

Hulpdienst Nijmegen | Groesbeekseweg 38 | 6524 DD Nijmegen | (024) 322 82 80 |