Neem contact
met ons op

Nieuws

Donateursactie Hulpdienst Nijmegen groot succes!

De Stichting tot Steun aan de Hulpdienst kent al vele jaren een grote groep van donateurs en ieder jaar komen daar gelukkig nieuwe donateurs bij door middel van een wervingsactie onder de inwoners van Nijmegen.

Deze donateurs dragen het werk en de doelstelling van de Hulpdienst een warm hart toe en met het geld dat op deze wijze binnenkomt wordt het werk van de Hulpdienst dan ook ondersteund.

In 2021 mochten wij van zo’n 325 donateurs een totaalbedrag van € 20.558,- ontvangen. Aan alle gevers, groot en klein, heel hartelijk dank hiervoor!

Voelt u zich ook betrokken bij het werk van de Hulpdienst en wilt u dit steunen met een financiële bijdrage? Overweegt u dan eens om ook donateur te worden. Dit kan al via een maandelijkse bijdrage vanaf € 2,50.

U kunt deze machtiging digitaal invullen op uw computer en vervolgens mailen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een bedrag overmaken als u geen machtiging wilt afgeven. Het rekeningnummer is NL 26 INGB 000 449 6666 t.n.v. Stichting tot Steun aan de Hulpdienst, Nijmegen.

De Stichting tot Steun aan de Hulpdienst is een ANBI-instelling, hetgeen betekent dat u uw gift, onder voorwaarden, van de inkomstenbelasting af kunt trekken. Kijk voor meer informatie en verantwoording op onze pagina Over ons.

Ga naar volledig overzicht