Neem contact
met ons op

Over ons

‘Mensen bijstaan in moeilijke tijden’. De doelstelling van de Hulpdienst is nog even actueel als toen de stichting werd opgericht door Pater Vermeer in 1959.

Onze vrijwilligers komen bij mensen thuis en bieden algemene hulp en mantelzorgondersteuning daar waar nodig is, waar mensen niet terug kunnen vallen op mensen uit hun omgeving en waarvoor geen professionele hulp bestaat. Ook organiseert Hulpdienst Nijmegen in verschillende wijken in Nijmegen een maandelijkse Teatime voor wijkbewoners. Vaak kunnen mensen door deze inzet van vrijwilligers langer zelfstandig thuis blijven wonen en wordt voor mantelzorgers de zorg voor hun naaste draaglijker.

Hulp op maat

Onze werkwijze is eenvoudig, met een minimum aan bureaucratie en een maximum aan dienstverlening. Er is geen indicatie nodig voor een hulpvraag, en er is ook geen vast aanbod. Wij bieden hulp op maat, omdat er nooit twee vragen hetzelfde zijn. Ieder mens en iedere vraag zijn immers uniek. Wij kijken altijd samen met de hulpvrager en de vrijwilliger wat er mogelijk is.

Ontmoeting tussen mensen

Veel voorkomende vragen zijn bezoek en gezelschap, (samen) boodschappen doen, wandelen (met rolstoel), begeleiding bij vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, licht administratieve hulp, eenvoudig tuinonderhoud en kleine klusjes in huis. Belangrijk is dat het niet gaat om ‘gratis hulp’ maar dat de kern van het vrijwilligerswerk ligt in ‘ontmoeting tussen mensen’ in een ontspannen sfeer. Het contact tussen hulpvrager en vrijwilliger is vaak langdurig, maar de hulp kan ook van tijdelijke aard of eenmalig zijn.

Bemiddeling

De stuwende kracht achter de vrijwilligers wordt gevormd door een vast team van professionele medewerkers. Zij brengen samen met de hulpvrager de hulpvraag in beeld, zoeken de juiste vrijwilliger, bemiddelen tussen vraag en aanbod door te luisteren naar de wensen van zowel hulpvrager als de vrijwilliger en zorgen ervoor dat het goed geregeld wordt.

Verantwoording

Wilt u meer lezen over onder andere onze doelstelling, wilt u ons jaarverslag en privacybeleid inzien, klikt u dan hier.

Klachten

In de organisatie hebben vrijwilligers, medewerkers en bestuur onderscheidende taken en verantwoordelijkheden. Mochten er klachten zijn, dan kunt u zich wenden tot Bregje Vermeulen (bregje.vermeulen@hulpdienstnijmegen.nl). Bregje is vertrouwenspersoon binnen de organisatie voor zowel cliënten als vrijwilligers.