Neem contact
met ons op

Verantwoording

In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stellen wij hieronder een aantal gegevens en documenten beschikbaar.

Naam en contactgegevens

Stichting Hulpdienst Nijmegen
Groesbeekseweg 38
6524 DD Nijmegen

RSIN/Fiscaal nummer

5765304

Bestuurssamenstelling

Directeur: Mevrouw Vera van Ooijen

Bestuur Stichting Hulpdienst:
Voorzitter: de heer drs. M.R.A. Derks
Secretaris: mevrouw drs. A.C.B. Matthijssen
Penningmeester: de heer R.E.H. Habashy AA.

Bestuur Stichting tot Steun a.d. Hulpdienst:
Voorzitter: de heer mr. M.R.M. Tesser
Secretaris: de heer mr. R.J. Borghans
Penningmeester: de heer mr. C.W. Houtman

Beloningsbeleid

Directie en personeel vallen onder CAO-Sociaal Werk.
Bestuursleden verrichten deze werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen geen presentiegelden.

Doelstelling

‘Mensen bijstaan in moeilijke omstandigheden door middel van vrijwilligershulp in de Gemeente Nijmegen’.
Sinds 1959 ondersteunt de Hulpdienst Nijmegen door middel van vrijwilligershulp vanuit een professioneel bureau mensen die woonachtig zijn in de Gemeente Nijmegen en in moeilijke omstandigheden verkeren.

Missie en visie

De Hulpdienst heeft als missie om vrijwillige hulp te bieden aan mensen die zelfstandig thuis wonen in de Gemeente Nijmegen, en die zich in moeilijke omstandigheden bevinden. Zij doet dit door vanuit een professioneel bureau op een eenvoudige en betrouwbare wijze vrijwilligers in contact te brengen met deze hulpvragende mensen.

Beleidsnotitie

Onze beleidsnotitie kunt u hier lezen.

Jaarverslag

In ons jaarverslag leest u alles over onze uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar. U kunt ons jaarverslag hier lezen.

Financiële verantwoording (ANBI)

Alle gegevens ten behoeve van de publicatieplicht in het kader van de ANBI status vindt u hier.

Privacy en gegevensverwerking

Om de juiste hulp te kunnen bieden is het nodig om (persoons)gegevens vast te leggen. Wij maken gebruik van een uniek registratiesysteem dat speciaal voor de Hulpdienst is ontwikkeld. Wij gaan vertrouwelijk met deze (persoons)gegevens om. Hoe we dat doen leest u hier.