Neem contact
met ons op

Donateurs

Stichting Hulpdienst Nijmegen kan haar werk doen dankzij subsidie van de gemeente Nijmegen, én dankzij giften van donateurs.

Hoe werkt het?

Als u zich betrokken voelt bij ons werk en dit wilt steunen met een financiële bijdrage, dan kan dit door uw bijdrage over te maken naar NL26 INGB 0004 4966 66 ten name van Stichting tot Steun aan de Hulpdienst, Nijmegen. Voor ons is iedere bijdrage van harte welkom!

ANBI

Stichting Hulpdienst Nijmegen is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling, hetgeen betekent dat u uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. Kijk voor meer informatie en verantwoording op onze pagina Over ons.